Nikotyna
Zastosowania

Alchem, na czele

Alchem ​​International jest czołowym światowym producentem naturalnych związków nikotynowych do stosowania w substytutach tytoniu, w tym e-papierosach, plastrach nikotynowych, nikotynowej gumie do żucia i nikotynowych pastylkach do ssania.

E-papierosy

Od momentu wprowadzenia na rynek w roku 2006, e-papierosy osiągnęły szacowaną wartość rynkową 3 mld USD w 2014 r. Dzięki swojemu wyjątkowemu rozwojowi i popularności, e-papierosy stały się wyzwaniem dla innych produktów pomagających rzucić palenie, a także dla branży tytoniu papierosowego. Oczekuje się, że ich szybki wzrost będzie kontynuowany, ponieważ konsumenci wolą unikać produktów tytoniowych. Począwszy od roku 2016, w związku z zastosowaniem europejskiej dyrektywy TPD (dyrektywa dotycząca wyrobów tytoniowych), rynek e-płynów i e-papierosów będzie bardziej uregulowany w celu zapewnienia spójnej jakości produktów i zapewnienia źródła informacji europejskim konsumentom. W Stanach Zjednoczonych, następne kilka miesięcy będzie wyzwaniem dla wielu sprzedawców nikotyny, gdyż producenci przygotowują się do przestrzegania przepisów FDA i wymagań PMTA (ujęcie w wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu).

Płynna nikotyna NicSelect™ firmy Aichem International jest produkowana zgodnie z najwyższymi normami jakościowymi według wytycznych farmaceutycznych (GMP) (Dobra Praktyka Wytwarzania) i podlega rygorystycznej kontroli analitycznej w celu zapewnienia najwyższej czystości i najniższych poziomów zanieczyszczeń. Zapewnia to zgodność z nawet najbardziej surowymi przepisami, jak również gwarantuje doskonałą jakość i niezmienność. Spełniamy wymogi obowiązującego w Europie rozporządzenia REACH i dyrektywy TPD, a wkrótce przedłożymy w FDA główną dokumentację substancji leczniczej dotyczącą NicSelect™,na którą będzie można powoływać się we wnioskach PMTA dla USA.

Plastry, gumy i pastylki do ssania

Globalna wielkość rynku produktów do nikotynowej terapii zastępczej (NRT) osiągnęła nieco ponad 3 mld USD w roku 2014 – wzrost o prawie 300% w ciągu dziesięciu lat. Najczęstszymi postaciami są gumy do życia, środki do wdychania, pastylki do ssania, spreje donosowe, plastry na skórę. Obecnie wielkość rynku jest podobna do rynku e-papierosów i wciąż silnie wzrasta, ponieważ opracowywane są nowe urządzenia a konsumenci poszukują alternatyw dla swoich aktualnych produktów tytoniowych.

Alchem ​​International produkuje farmaceutycznej jakości płynną nikotynę oraz związki nikotyny w proszku, specjalnie dla zastosowań w zakładach z certyfikatem aktualnej Dobrej Praktyki Wytwarzania (cGMP) i wspieranych przez główną dokumentację substancji leczniczej do rejestracji jako wyrobu leczniczego.

Biały snus

Biały snus to nowoczesne podejście do luźnych torebek snusowych lub tytoniowych, które są popularne od wielu lat w Skandynawii, Europie Wschodniej i Rosji.
Biały snus jest czystszą wersją tytoniu do żucia, tytoniu snusowego lub tytoniu snusowego z woreczkami nikotynowymi na nośnikach takich jak celuloza mikrokrystaliczna lub sproszkowana nikotyna jak Dwuwinian Dwuwodzianu nikotyny lub Salicylan nikotyny, zawierającymi małą torebkę zapeniającą peełne i dłuższy trwałe uwalnianie smaku, które pozostaje całkowicie białe przed, podczas i po użyciu.
Alchem International NicSelect ™ proszki nikotynowe są wytwarzane w farmaceutycznych warunkach cGMP, jjesteśmy zgodni z REACH dla Europy i złożyliśmy Product Master File (TMPFs) produktu tytoniowego (TMPF) dla Dwuwinianu Dwuwodzianu nikotyny w amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), aby wesprzeć naszych klientów roduct Master File (TMPFs)

Produkt Jakości Zastosowanie Przepisy Dokumentacja
NicSelect™
Nikotyna zgodna z EP/USP
Czysta nikotyna klasy Premium cGMP Farmacja USDMF, EDMF, REACH Karta Charakterystyki (MSDS)
Certyfikat GMP
cGMP E-płyny USDMF, EDMF,
REACH, TPD
Karta Charakterystyki (MSDS)
Certyfikat GMP
Nicselect™
Bazy nikotynowe
Bazy standardowe:
72 mg/ml 100 mg/ml
Bazy niestandardowe: 6,12,18 mg/ml
Bazy z glikolem propylenowym (PG) lub gliceryną roślinną (VG)
Najwyższej jakości bazy – gotowe do aromatyzacj cGMP E-płyny USDMF, EDMF, REACH Karta Charakterystyki (MSDS)
Certyfikat GMP
Dwuwodny dwuwinian nikotyny EP Baza o oryginalnym prawdziwym
smaku papierosów
cGMP Farmacja USDMF, EDMF Karta Charakterystyki (MSDS)
Certyfikat GMP
Tobacco Absolute Baza o oryginalnym prawdziwym
smaku papierosów
cGMP E-płyny USDMF, EDMF Karta Charakterystyki (MSDS)
Certyfikat GMP
Nikotyna z kationitem/ Nikotyna polacrilex EP/USP Związek nikotyny związanej na żywicy jonowymiennej do kontrolowanego uwalniania nikotyny do organizmu cGMP Farmacja USDMF, EDMF Karta Charakterystyki (MSDS)
Certyfikat GMP
NOWY NicSelect
Nicotine Booster
Bazy nikotynowe wysokiej klasy, gotowe do użycia cGMP E-liquids REACH, TPD Karta charakterystyki MSDS, certyfikat zgodności GMP/ISO
NOWY sole nikotyny – Nicotine Salts Wysokiej klasy bazy z soli nikotyny, “gotowe do aromatyzacji” cGMP E-liquids REACH, TPD Karta charakterystyki MSDS, certyfikat zgodności GMP/ISO
NOWOŚĆ Nicotine Ditartrate salt powder Czysta krystaliczna sól nikotyny w postaci proszku cGMP Snusy i liquidy do samodzielnego wykonania z postaci proszkowej US FDA, TPMF – złożony wniosek, REACH Karta charakterystyki MSDS, certyfikat zgodności GMP/ISO
NOWOŚĆ Nicotine Ortho-Salicylate powder Czysta krystaliczna sól nikotyny w postaci proszku cGMP Snusy i liquidy do samodzielnego wykonania z postaci proszkowej TPD, REACH Karta charakterystyki MSDS, certyfikat zgodności GMP/ISO

KONTAKT Z NAMI

POPROŚ O ODDZWONIENIE LUB ZADAJ PYTANIE: