Polityka prywatności i plików cookie

WSTĘP
Dziękujemy za odwiedzenie tej strony internetowej („Strona internetowa”) obsługiwanej przez Alchem ​​Nicselect („my”, „nas”, „nasz”). Na potrzeby unijnych i szwajcarskich przepisów o ochronie danych jesteśmy także administratorem danych (tj. firmą odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych osobowych i je kontrolującą). Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest to i zobowiązujemy się do poszanowania i ochrony Twojej prywatności.
Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy gromadzenia i wykorzystywania informacji, w tym podczas odwiedzania i korzystania z Serwisu. Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę prywatności, aby zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące Twoich danych osobowych oraz sposobu, w jaki je traktujemy. Polityka prywatności stanowi również część naszych Warunków korzystania z Witryny („Warunki”).
Od czasu do czasu oceniamy nasze zasady i procedury dotyczące prywatności, aby wprowadzać ulepszenia i udoskonalenia. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej Polityce prywatności, powiadomimy Cię o tym za pomocą widocznego powiadomienia w tej Witrynie, zanim zmiana zacznie obowiązywać.
DANE OSOBOWE, KTÓRE MOŻEMY O TOBIE ZBIERAĆ
Możemy zbierać i przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy: (i) kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego w Serwisie; (ii) napisz do nas e-mail, korzystając z łączy; (iii) wszelkie dane osobowe podane w sekcji „O nas” w Serwisie; lub (iv) złożyć wniosek o grant badawczy za pośrednictwem Serwisu. Podane dane osobowe oraz uzupełnione w dowolnej formie informacje będą przez nas gromadzone i przetwarzane. Może zawierać na przykład Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.
Ponadto automatycznie zbieramy podstawowe informacje techniczne od wszystkich osób odwiedzających Stronę. Zbieramy informacje techniczne podczas Twojej wizyty w Serwisie za pośrednictwem naszych narzędzi do automatycznego gromadzenia danych, które mogą obejmować pliki cookie i inne powszechnie stosowane technologie (np. sygnały nawigacyjne w sieci Web). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją dotyczącą plików cookie poniżej.
JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE
Podanie przez Ciebie danych osobowych może być konieczne do realizacji jakiegokolwiek stosunku umownego z Tobą oraz gdy leży to w naszym uzasadnionym interesie, abyśmy mogli świadczyć Ci żądane usługi/informacje w następujących celach: (i) skontaktować się z Tobą i odpowiadać na Twoje prośby i zapytania; (ii) w celu przetwarzania Twoich żądań; (iii) w zakresie administracji biznesowej, w tym analiz statystycznych; (iii) aby spersonalizować Twoją wizytę w Serwisie i pomóc Ci podczas korzystania z Serwisu; (iv) w celu ulepszenia Strony internetowej, pomagając nam zrozumieć, kto korzysta z Strony internetowej; oraz (v) w celu zapobiegania oszustwom i ich wykrywania oraz w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, regulacjami i kodeksami postępowania.
UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Możemy korzystać z wybranych stron trzecich w celu świadczenia nam różnych usług, w tym między innymi z firm, które zapewniają nam wsparcie techniczne i pomoc w odniesieniu do Strony internetowej, firm zajmujących się marketingiem i dystrybucją produktów Alchem ​​i/lub firm, które pomóc w naszej wewnętrznej rekrutacji, którzy mogą mieć dostęp do danych osobowych przekazanych nam przez Ciebie. Nasi partnerzy mogą również mieć dostęp do danych osobowych przekazanych nam przez Ciebie, w tym za pośrednictwem tej Strony internetowej lub w związku z nią, w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności.
Serwery wykorzystywane do działania Serwisu automatycznie identyfikują komputer po jego adresie IP. Jeżeli w dobrej wierze ustalimy, że korzystasz lub próbujesz nadużywać lub szkodzić Witrynie, możemy zbadać sprawę i współpracować z odpowiednimi organami ścigania w celu ochrony naszych praw lub własności.
Podobnie możemy udostępniać Twoje dane osobowe, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo w celu zastosowania się do wezwania do sądu lub podobnego procesu prawnego lub żądania rządu, lub gdy w dobrej wierze uważamy, że ujawnienie jest wymagane prawnie lub w inny sposób konieczne do ochrony naszych praw i własności, lub praw, własności lub bezpieczeństwa innych osób, w tym doradców, organów ścigania, organów sądowych i regulacyjnych. Możemy również przekazać Twoje dane osobowe stronie trzeciej, która nabędzie całość lub część naszych aktywów lub udziałów, lub która zastąpi nas w prowadzeniu całości lub części naszej działalności w drodze fuzji, przejęcia, reorganizacji lub w inny sposób.
TRANSFER DANYCH
Dane osobowe zebrane od Ciebie, w tym za pośrednictwem niniejszego Serwisu, mogą być przekazywane do krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) i Szwajcarią, które nie zapewniają podobnego lub odpowiedniego poziomu ochrony jak ten zapewniany przez kraje EOG i Szwajcarię. Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że wszelkie dane osobowe będą traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

TWOJE PRAWA
Osoby fizyczne w Europie mają pewne prawa osób, których dane dotyczą, które mogą podlegać ograniczeniom i/lub ograniczeniom. Prawa te mogą obejmować prawo do: (i) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia; (ii) uzyskać ograniczenie przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych; oraz (iii) prawo do przenoszenia danych. Jeśli chcesz skorzystać z jednego z powyższych praw, prześlij nam swoje żądanie pocztą elektroniczną na adres: europe@nicselect.com. Osoby fizyczne w Europie mogą mieć również prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania ich danych osobowych do lokalnego organu ochrony danych.
BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne. Podejmujemy rozsądne kroki, zgodne z ogólnie przyjętymi standardami branżowymi, w tym zabezpieczenia techniczne, administracyjne i fizyczne, aby chronić przekazane nam dane osobowe przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. Żadna metoda bezpieczeństwa ani transmisji przez Internet nie jest jednak całkowicie bezpieczna. Podczas przesyłania danych osobowych przez Internet należy zawsze zachować ostrożność. Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z naszą obowiązującą wewnętrzną procedurą przechowywania i przechowywania danych, ponieważ mogą one być przez nas okresowo zmieniane. Dane osobowe i/lub informacje zebrane w celach biznesowych lub celach określonych powyżej będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne, i jeśli to możliwe, zostaną usunięte z dokumentacji w ciągu 5 lat.
CIASTECZKA
Pliki cookies to małe, czasami zaszyfrowane pliki tekstowe, zapisywane na dyskach twardych komputera przez odwiedzane przez Ciebie strony internetowe. Służą one do ułatwienia użytkownikom sprawnego poruszania się po stronach internetowych, a także do przekazywania informacji właścicielowi serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, w tym jak sprawdzić, jakie pliki cookie zostały ustawione oraz jak nimi zarządzać i je usuwać, odwiedź stronę www.allaboutcookies.org.
Kiedy odwiedzasz Stronę internetową, możemy umieścić plik „cookie” lub inne urządzenie śledzące online (np. sygnały nawigacyjne w sieci Web), aby poprawić Twoje doświadczenie poprzez rozpoznawanie Cię podczas odwiedzania Strony internetowej, na przykład poprzez przypisanie identyfikatora sesji i dostarczanie treści specyficznych do Twoich zainteresowań. Umieszczane przez nas pliki cookie mogą również zbierać informacje o Twoim adresie protokołu internetowego („IP”) lub danych o strumieniu kliknięć w naszej Witrynie (tj. działaniach podejmowanych w związku z Witryną). Informacje te pomagają nam ulepszać funkcjonalność Strony internetowej.
Używamy również plików cookie dostarczonych przez Google Analytics, aby pomóc nam zmierzyć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z Witryny. Zebrane informacje są wykorzystywane do różnych celów, w tym między innymi do raportowania ruchu w witrynie, liczby unikalnych gości i optymalizacji treści. Chociaż Google Analytics rejestruje w naszym imieniu informacje pochodzące z Witryny, kontrolujemy, w jaki sposób dane mogą i nie mogą być wykorzystywane. Jeśli nie chcesz pomagać nam w udoskonalaniu Strony internetowej, możesz zrezygnować z tego narzędzia do analizy witryny, klikając: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Przeglądarki internetowe często umożliwiają usuwanie istniejących plików cookie z dysku twardego, blokowanie ich używania i/lub otrzymywanie powiadomienia w przypadku napotkania plików cookie. Jeśli zdecydujesz się zablokować pliki cookie, pamiętaj, że możesz nie być w stanie w pełni korzystać z funkcji Witryny.
LINKI ZEWNĘTRZNE
Witryna może od czasu do czasu zawierać łącza do zewnętrznych witryn obsługiwanych przez osoby trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za te witryny stron trzecich ani za zawartość takich witryn stron trzecich. Po opuszczeniu Strony internetowej nie możemy ponosić odpowiedzialności za ochronę i prywatność jakichkolwiek informacji, które podajesz. Należy zachować ostrożność i zapoznać się z polityką prywatności odwiedzanej witryny.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
Aby się z nami skontaktować, wyślij e-mail na adres: europe@nicselect.com.