Polityka Prywatności i Plików Cookie

Jest to tłumaczenie, a wersją decydującą jest wersja angielska.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za odwiedzenie tej strony internetowej (“Witryny”) obsługiwanej przez Alchem ​​Nicselect (“my”, “nas”, “nasz”). Do celów unijnych i szwajcarskich przepisów o ochronie danych jesteśmy również administratorem danych (tj. firmą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych i kontrolującą je). Rozumiemy w pełni znaczenie i zobowiązujemy się do poszanowania i ochrony Twojej prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy gromadzenia i wykorzystywania informacji, w tym podczas odwiedzania i korzystania z Witryny. Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę Prywatności, aby zrozumieć nasze opinie i praktyki dotyczące Twoich danych osobowych i sposobu, w jaki będziemy je traktować. Polityka Prywatności jest również częścią naszych Warunków Użytkowania (“Warunków”) dotyczących Witryny.

Oceniamy naszą Politykę Prywatności i procedury w celu wprowadzenia ulepszeń i udoskonaleń od czasu do czasu. Jeśli dokonamy istotnych zmian w niniejszej Polityce Prywatności, powiadomimy Cię za pomocą widocznego zawiadomienia w tej Witrynie, zanim zmiana wejdzie w życie.

DANE OSOBOWE, KTÓRE MOŻEMY ZBIERAĆ O TOBIE

Możemy gromadzić i przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy: (i) kontaktujesz się z nami za pomocą formularza Skontaktuj Się Z Nami na stronie internetowej; (ii) napisz do nas za pomocą linków; (iii) wszelkie dane osobowe przesłane w Sekcji O Nas na Witrynie; lub (iv) złożyć wniosek o grant badawczy za pośrednictwem Witryny. Podane dane osobowe oraz informacje wypełnione w dowolnej formie będą przez nas gromadzone i przetwarzane. Może zawierać na przykład twoje nazwisko i adres e-mail.

Ponadto automatycznie zbieramy podstawowe informacje techniczne od wszystkich odwiedzających Witrynę. Gromadzimy informacje techniczne podczas wizyty na Witrynie za pośrednictwem naszych narzędzi do automatycznego gromadzenia danych, które mogą obejmować pliki cookie i inne powszechnie stosowane technologie (np. nawigacje internetowe). Więcej informacji znajduje się w sekcji COOKIES poniżej.

JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

Podanie przez Ciebie danych osobowych może być konieczne do wykonania jakiegokolwiek stosunku umownego z Tobą i gdy leży to w naszym uzasadnionym interesie, abyśmy mogli zapewnić Ci żądane usługi / informacje w następujących celach: (i) w celu skontaktowania się z Tobą i odpowiadać na twoje prośby i zapytania; (ii) w celu przetworzenia twoich wniosków; (iii) w celu administrowania biznesem, w tym analizy statystycznej; (iii) w celu spersonalizowania Twojej wizyty na Witrynie i udzielenia pomocy podczas korzystania z Witryny; (iv) w celu ulepszenia Witryny, pomagając nam zrozumieć, kto korzysta z Witryny; oraz (v) w celu zapobiegania oszustwom i ich wykrywania oraz w celu przestrzegania obowiązujących przepisów ustawowych, wykonawczych lub kodeksów postępowania.

UDOSTĘPNIANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Możemy korzystać z wybranych stron trzecich (firm) w celu świadczenia nam różnych usług, w tym między innymi (ale nie tylko) firm, które zapewniają nam wsparcie techniczne i pomoc w odniesieniu do Witryny, firm zajmujących się sprzedażą i dystrybucją produktów Alchem ​​i / lub firm, które asystują w naszej wewnętrznej rekrutacji, która może mieć dostęp do danych osobowych przekazanych nam przez Ciebie. Nasi partnerzy mogą również mieć dostęp do danych osobowych przekazanych nam przez Ciebie. Nasi partnerzy mogą również mieć dostęp do danych osobowych przekazanych nam przez Ciebie, w tym za pośrednictwem lub w związku z tą Witryną, do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Serwery używane w działaniu Witryny automatycznie identyfikują komputer na podstawie jego adresu IP. Jeśli w dobrej wierze stwierdzimy, że masz lub usiłujesz nadużywać lub szkodzić Witrynie, możemy przeprowadzić dochodzenie i współpracować z odpowiednimi organami ścigania w celu ochrony naszych praw lub własności.

Podobnie możemy udostępniać Twoje dane osobowe zgodnie z wymogami lub zezwoleniami prawnymi w celu zastosowania się do wezwania sądowego lub podobnego procesu prawnego lub żądania rządu, lub gdy w dobrej wierze wierzymy, że ujawnienie jest wymagane przez prawo lub w inny sposób konieczne do ochrony naszych praw i własności, lub prawa, własności lub bezpieczeństwa innych osób, w tym doradców, organów ścigania, organów sądowych i regulacyjnych. Możemy również przekazywać Twoje dane osobowe stronom trzecim (firmom), które nabywają całość lub część naszych aktywów lub udziałów lub które odnoszą sukcesy w prowadzeniu całości lub części naszego biznesu, zarówno poprzez połączenie, przejęcie, reorganizację lub w inny sposób.

PRZENIESIENIE DANYCH

Dane osobowe zebrane od Ciebie, w tym za pośrednictwem tej Witryny, mogą być przekazywane do krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („European Economic Area (“EEA”) i Szwajcarią, które nie zapewniają podobnego lub odpowiedniego poziomu ochrony, jaki zapewniają kraje EEA i Szwajcaria. Podejmiemy wszelkie znaczące niezbędne kroki, aby zapewnić, że wszelkie dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

TWOJE PRAWA

Osoby fizyczne w Europie mają określone prawa podmiotów danych, które mogą podlegać ograniczeniom i / lub ograniczeniom. Prawa te mogą obejmować prawo do: (i) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub usuwania; (ii) uzyskać ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych osobowych; oraz (iii) prawo do przenoszenia danych. Jeśli chcesz skorzystać z jednego z wyżej wymienionych praw, prześlij nam swoje zapytanie pocztą elektroniczną na adres: europe@nicselect.com. Osoby fizyczne w Europie mogą również mieć prawo do złożenia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do lokalnego Organu Ochrony Danych Osobowych.

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne. Podejmujemy uzasadnione kroki, zgodne z ogólnie przyjętymi standardami branżowymi, w tym techniczne, administracyjne i fizyczne zabezpieczenia w celu ochrony przedłożonych nam danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. Jednak żadna metoda bezpieczeństwa lub transmisji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczna. Zawsze należy zachować ostrożność podczas przesyłania danych osobowych przez Internet. Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z naszą obowiązującą wewnętrzną Procedurą gromadzenia i przechowywania danych, ponieważ mogą one być od czasu do czasu zmieniane. Dane osobowe i / lub informacje zebrane do celów biznesowych lub celów określonych powyżej będą przechowywane tak długo, jak to konieczne i, w miarę możliwości, zostaną usunięte z akt w okresie 5 lat.

CIASTECZKA (COOKIE)

Pliki cookie to małe, czasem zaszyfrowane pliki tekstowe, które są przechowywane na dyskach twardych komputera podczas odwiedzania Witryny. Służą one do pomagania użytkownikom w sprawnym poruszaniu się po stronach internetowych, a także do dostarczania informacji właścicielowi strony internetowej. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, w tym o tym, jak sprawdzić, jakie pliki cookie zostały ustawione oraz jak nimi zarządzać i usuwać, odwiedź www.allaboutcookies.org.

Podczas odwiedzania Witryny możemy umieścić „plik cookie” lub inne śledzenie online (np. Sygnały nawigacyjne sieci Web) w celu poprawienia komfortu użytkownika poprzez rozpoznanie go podczas odwiedzania Witryny, na przykład poprzez przypisanie Identyfikatora Sesji i dostarczenie określonej zawartości do twoich zainteresowań. Pliki cookie, które umieszczamy, mogą również gromadzić informacje o adresie Twojego protokołu internetowego („IP”) lub strumień „klikanych” danych w naszej Witrynie (tj. działania podejmowane w związku z Witryną). Informacje te pomagają nam ulepszać funkcjonalność Witryny.

Używamy również plików cookie dostarczanych przez Google Analytics, aby pomóc nam zmierzyć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z Witryny. Zebrane informacje są wykorzystywane do różnych celów (ale nie tylko) w tym między innymi do raportowania ruchu w witrynie, liczby odwiedzających i optymalizacji treści. Pomimo iż Google Analytics rejestruje informacje pochodzące z Witryny w naszym imieniu, to my kontrolujemy, w jaki sposób dane mogą i nie mogą być wykorzystywane. Jeśli nie chcesz nam pomagać w ulepszaniu Witryny, możesz zrezygnować z tego narzędzia do analizy witryny, klikając: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Przeglądarki Internetowe często pozwalają: usunąć istniejące pliki cookie z dysku twardego, zablokować korzystanie z plików cookie i / lub otrzymywać powiadomienia o napotkaniu plików cookie. Jeśli zdecydujesz się zablokować pliki cookie, pamiętaj, że możesz nie być w stanie w pełni korzystać zalet i funkcji Witryny.

ZEWNĘTRZNE LINKI

Witryna może od czasu do czasu zawierać linki do zewnętrznych stron obsługiwanych przez strony (firmy) trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za te strony internetowe osób (firm) trzecich ani za ich zawartość. Po opuszczeniu przez ciebie Witryny, nie możemy ponosić odpowiedzialności za ochronę i prywatność informacji, które podajesz. Musisz zachować ostrożność i zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności odwiedzanej strony internetowej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

Aby się z nami skontaktować wyślij e-mail na: europe@nicselect.com.

KONTAKT Z NAMI

POPROŚ O ODDZWONIENIE LUB ZADAJ PYTANIE: